MiiLD | Privacy en disclaimer
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.6,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Privacy en disclaimer

Wie zijn we

Deze privacyverklaring en disclaimer zijn van toepassing op de website www.miild.be, die een initiatief is van:

MiiLD – Inge Hens

Pasteelsstraat 31

2640 Mortsel

Onze website

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

Wij besteden de grootste zorg aan de inhoud van deze website. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer inhoud wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade ten gevolge van de informatie op onze website. Mocht je als gebruiker toch bepaalde informatie vaststellen die geldende wetgeving of rechten van derden zou schenden of niet aanvaardbaar is, dan vragen we jou om ons dat zo spoedig mogelijk te melden, zodat we de inhoud kunnen aanpassen of geheel of gedeeltelijk verwijderen.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download gebeurt steeds op eigen risico. MiiLD kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van deze downloads.

MiiLD hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan het respecteren van jouw privacy. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation). Al je gegevens worden vertrouwelijk bewaard en zijn steeds beschikbaar tot inzage en wijziging. MiiLD is niet verantwoordelijk voor links die andere websites gebruiken. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacybeleid zoals hieronder beschreven wordt. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

De meeste informatie die MiiLD op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer je beslist om identificatiegegevens aan ons, al dan niet via de website, mee te delen: we verzamelen naam en contactgegevens, IP-adres, opgegeven notities zoals “onderwerp van je bericht” & “je bericht” en websitegedrag. Daarnaast verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om je onze diensten te verlenen.

MiiLD eerbiedigt jouw persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als we persoonsgegevens opvragen via deze website:

  • We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren.
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • MiiLD maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden en gebruikt deze gegevens niet voor direct-marketingdoeleinden.
  • Je hebt steeds een wettelijk recht om je persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.
  • MiiLD levert de nodige inspanningen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de diensten waarbij gegevens verzameld worden:

Reacties

Indien je een reactie achterlaat op de website van MiiLD, is deze na goedkeuring door de beheerder van de website, Inge Hens, zichtbaar voor ieder die deze website bezoekt. We verzamelen de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden. We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Persoonlijke gegevens zoals mailadres/IP-adres worden niet openbaar getoond. Goedgekeurde reacties worden zolang bewaard als nodig. Wens je een door jou nagelaten reactie te laten verwijderen, kan dit worden aangevraagd via e-mail. In dat geval stuur je een e-mail naar info@miild.be. 

Contactformulieren

Op de website van MiiLD wordt gebruik gemaakt van een contactformulier op de contactpagina, namelijk om een bericht te sturen naar MiiLD. Hiervoor wordt de plug-in Contact Form 7 gehanteerd. Dit contactformulier verzamelt je naam en e-mailadres, alsook het onderwerp van je bericht en je bericht zelf. Deze persoonsgegevens worden verzameld, opdat MiiLD je kan contacteren. We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om je onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Cookies en analytics

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Je kan onze website ook bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bijvoorbeeld om de taal waarin je de website bekijkt te registreren.

De site maakt verder enkel gebruik van sessiecookies: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Die informatie doet je bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen.

Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan MiiLD je geen correcte werking van deze website garanderen.

Daarnaast verzamelt MiiLD tijdens uw bezoek aan deze website in logbestanden informatie zoals de pagina’s die je bezocht, je IP adres, vermoedelijke plaats van consultatie, alsook uur en dag van consultatie.

MiiLD verzamelt die informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de site verzorgd door Google Analytics, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Wanneer je de website van MiiLD bezoekt, verklaar je je akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Met wie we jouw data delen

MiiLD maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden en gebruikt deze gegevens niet voor direct-marketingdoeleinden.

Welke rechten je hebt over je data

Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren of schrappen, kan je hiervoor steeds via een mail een verzoek met een kopie van je identiteitskaart sturen aan info@miild.be

Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde MiiLD en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker van onze website krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze website en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen jou dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende. MiiLD hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Aanvullende informatie

Indien je verdere vragen hebt over deze privacyverklaring en disclaimer, je rechten wenst uit te oefenen, of de door jou verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons via mail: info@miild.be

Wijzigingen in het privacybeleid en disclaimer van MiiLD zullen steeds op deze pagina worden vermeld.